Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Aktivnosti / usluge

Aktivnosti:

 • Informisanje, prikupljanje, stvaranje baza podataka i pružanje informacija
 • Edukacija, organizovanje edukacije i obuke nezaposlenih, kreiranje okruženja za start-up; Edukacija/trening i konsalting usluge za aktivne preduzetnike; sve u saradnji s donatorima; razvoj društva znanja.
 • Konsalting usluge – inovativnost, priprema strategija, razvojnih planova i projekata.
 • Izgradnja partnerskih odnosa sa lokalnom samoupravom , finansijskim organizacijama i donatorima.
 • Tehnička asistencija u razvoju lokalne privrede i strategije lokalnog i regionalnog razvoja – prekogranična privredna saradnja.
 • Promotivne aktivnosti.
 • Priprema i implementacija međunarodnih projekata
 • Formiranje baze podataka od MSP u regionu.
 • Izrada biznis planova, investicionih programa i studija o izvodljivosti.
 • Podrška formiranju klastera i poslovnih inkubatora u regionu.
 • Uspostavljanje NUTS 3 regiona i uspostavljanje Subotice – regionalnog centra.
 • Razvoj kreativnosti i inovativnosti nezaposlenih kao potencijalnih preduzetnika i aktivnih preduzetnika i menadžera.
 • Implementacija projekata u saglasnosti sa Strategijom razvoja Subotice.

Rezultati:

 • Pružene konsalting usluge za preko 1200 klijenata
 • Baza podataka o 750 MSP
 • Edukacija - 70 kurseva za preduzetnike i MSP sa 1500 participanata, treninzi za preko 450 nezaposlenih
 • Pripremljeno 125 biznis planova i investicionih programa, koji su realizovali investicije u vrednosti od € 13.500.000,00, i doprineli otvaranju 350 novih stalnih radnih mesta i 250 sezonskih radnih mesta
 • Učešće u pripremi Strategije lokalnog ekonomskog razvoja Subotice.
 • Kreiranje PR materijala za privlačenje investicija
 • Priprema i implementacija projekata INTERREG susedskog programa sa Mađarskom, EDEPA, Adriatica i drugih.

Međuregionalna saradnja

 • Uspostavljeni su partnerski odnosi sa regionalnim razvojnim agencijama u Srbiji.
 • Formiran ARRAS – Udruženje regionalnig razvojnih agencija Srbije.
 • RRA je osnivač i član više Klastera osnovanih na području svog delovanja.

Međunarodna saradnja

 • Izgrađeni partnerski odnosi sa regionalnim agencijama u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Italiji i Nemačkoj.
 • Formiranje Regionalne Agencije 2001 godine - uz podršku nemačkog GTZ (sada GIZ).
 • Izgradnja lokalnih kapaciteta - podrška Adf/USAid
 • Studijske ture i sajam poljoprivrednih mašina – podrška GTZ.
 • Euroinnoregio koncept - Phare CBC Hu-Ro podrška DARFT (sada DRAFU) Segedin.
 • Podrška ekonomskog razvoja i zaposlenosti - podrška GTZ.
 • Prekogranična saradnja, razmena dobre prakse i promocija izvoza – podrška ADF/USAid