Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Konkursi

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje
JAVNI POZIV - za dodelu bespovratnih sredstava
Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini, a koji se sastoji iz dva projekta (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: NARR) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga
Osnovni cilj Projekta je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
•novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•elektronska prezentacija.

II grupa aktivnosti:

•poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
•testiranje novih proizvoda i
•izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

•da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);
•da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;
•da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;
•da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu:
•I grupa aktivnosti od 50.000,00 do 200.000,00 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara
•II grupa aktivnosti od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 30.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. - 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Rok za podnošenje prijava je 19. avgust 2015. godine.

 

Tekst Projekata, uputstva, pravila za ocenjivanje, prijave i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama NARR, na adresi www.narr.gov.rs, takođe, konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti NARR na brojeve telefona: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-870.

 

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom na sledeću adresu:
Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica
Trg Cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
tel: 024/554-107
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.