Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Projekti

Projekti podržani od strane domaćih institucija

 • Strategija ekonomskog razvoja opštine Subotica,
 • Vodič za zapošljavanje,
 • Podrška razvoju banja i banjskog turizma u Vojvodini,
 • Podrška razvoju klastera proizvođača poljoprivrednih mašina,
 • Podrška razvoju Klastera ( Mini klaster turizma Subotica – Palić, JATO),
 • Podrška biznis inkubatoru Subotica.

Projekti podržani od strane međunarodnih institucija

 • Formiranje i podrška izgradnji kapaciteta za razvoj MSP Subotica, Januar 2002. - Avgust 2003. – GTZ,
 • Unapređenje lokalnih kapaciteta putem obuke i konsalting usluga, Januar 2003. - Januar 2004. – ADF,
 • Studijsko putovanje, Oktobar 2003. - GTZ
 • Euroinnoregio koncept, Mart 2003. - Februar 2004. - DARFT
 • Podrška ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Srbiji, Septembar 2003. - Decembar 2004. - ADF
 • Podrška prekograničnoj saradnji u funkciji razmene roba i promocije izvoza, Januar 2005. - Septembar 2006. - ADF
 • Unapređenje lokalnih kapaciteta putem obuke i konsalting usluga za preduzetnike u Bačkoj, Januar 2005. - Decembar 2005. - ADF
 • Unapređenje lokalnih kapaciteta putem obuke, mentoringa i konsalting usluga za preduzetnike u Bačkoj, Juni 2006. - Mart 2007. - ADF
 • Inovativni koncept ekonomskog razvoja zasnovan na ekološkim principima, Novembar 2006. – Septembar 2007. EDEP - CARDS
 • Vojvođanski tranzicioni centar, Novembar 2006. – Septembar 2007. EDEP - CARDS
 • Koncept razvoja logistike u Subotici i Segedinu, Juni 2005. - Juni 2006. - DARFT Szeged,
 • Inovativni koncept ekonomske saradnje Subotice i Segedina Inocoopess, Maj 2006. – Novembar 2007. - CARDS Susedski program,
 • Razvoj turizma zasnovan na integrisanom kvalitetu puteva vina u Južnoj mađarskoj niziji i Bačkoj, Juli 2007. - Juni 2008. - CARDS Susedski program
 • RELOAD- Elementi Regionalnog razvoja logistike, Juli 2007. - Juni 2008. - CARDS Susedski program
 • ACInD Jadranska saradnja za industrijski razvoj, Oktobar 2007. - Decembar 2008. - CARDS Adriatica
 • FATE - From Army to Entrepreneurship, Novembar 2009. – Jun 2012. - IPA SEE
 • TICAD - Tisa Catchment Area Development, Novembar 2009- Februar 2012. - IPA SEE
 • Confidekt - Cross-border Network for Innovative Development of Economies and Knowledge Transfer, Jun 2010.- Septembar 2011. (IPA HU- SRB)