Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Apatin

Opština Apatin locirana je u okviru prostora Vojvodine, na krajnjem zapadu, odnosno na području Zapadne Bačke i nalazi se na 45 40 severne geografske širine i 18 59 istočne geografske dužine. Na osnovu veličine svoje teritorije koja iznosi 333 km2 može se svrstati u grupu srednjih vojvođanskih opština.

Izuzetno povoljan geografski položaj, neposredno uz levu obalu Dunava, tzv. Plave evropske magistrale, predstavlja dodatni potencijal cele opštine, a posebno samog grada Apatina. Pored ove prirodne, zapadne granice opština Apatin se na severu i severoistoku graniči sa teritorijom opštine Sombor, a na jugu i jugoistoku sa opštinom Odžaci. Uz grad Apatin koji predstavlja administrativni, privredni, prosvetni i kulturni centar, na području apatinske opštine nalaze se još četiri naselja seoskog karaktera: Svilojevo, Kupusina, Prigrevica i Sonta. Ukupan broj stanovnika prema poslednjem popisu je 31.000.

Apatin se prvi put spominje u pisanim dokumentima 1011. godine, a ime je dobio po opatiji Kaločke biskupije. U XIV i XV veku na ovim prostorima su postojala feudalna imanja, čiji su gospodari vodili dvorce oko kojih se naseljavaju ribari, lovci, lađari i vodeničari. Tokom XVII i prve polovine XVIII veka Apatin je doživeo snažan ekonomski uspon dolaskom doseljenika nemačkog porekla, tako da je 1756. godine otvorena pivara i pecara, a 1764. godine jedna od najvećih tekstilnih radionica u Bačkoj. Tokom ovih godina naglo se razvijalo zanatstvo, trgovina i brodogradnja, otvorene su prve banke, a značajno je napomenuti da je u to vreme radilo 36 ciglana, čiji su se proizvodi plasirali do Pešte i Beča. Nakon II svetskog rata, prema planu kolonizacije, novembra 1945. godine u Apatin su stigle prve boračke porodice iz Like i promenjen je nacionalni sastav grada.

Nakon oslobođenja posle II svetskog rata Apatin se naglo razvija i od tadašnjih radionica i malih privrednih objekata razvijaju se industrijski objekti, od kojih su najznačajniji: Apatinska pivara, brodogradilište, apatinska tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, obućarska industrija, prehrambena industrija, poljoprivreda, ugostiteljstvo i turizam, preduzetništvo i sl.

Nakon neuspele privatizacije veliki broj privrednih subjekata je prestao sa radom, što je bitno uticalo na rast broja nezaposlenih lica. Svesno ove činjenice, rukovodstvo opštine je sa privrednicima preduzelo niz aktivnosti na oživljavanju privrede, a posebno onog dela koji ostvaruje dohodak a samim tim i novostvorenu vrednost. Prvi rezultati ovih aktivnosti se ogledaju u izgradnji najsavremenije marine na reci Dunav, pristaništa za belu flotu, otvaranju Slobodne zone gde su započete četiri nove investicije iz oblasti tekstilne industrije, drvoprerađivačke industrije i saobraćaja. Pored toga, obnovljena je i osavremenjena putna infrastruktura u svim naseljenim mestima, izgrađen je vodovod i kanalizacija, izgrađena gasna mreža u svim naseljenim mestima, kao i detaljno uređena Glavna ulica u gradu Apatinu. Ovim aktivnostima stvoreni su značajni uslovi za izgradnju novih industrijskih objekata, s obzirom da je slobodnom zonom obuhvaćeno 160 hektara na atraktivnoj lokaciji uz samu obalu Dunava, gde je predviđena izgradnja luke sa robno-transportnim terminalom.

 

Stanovništvo

Površina (u km2)

380

(2011)

Broj naselja

5

(2011)

Stanovništvo ─ procena sredinom godine

28627

(2012)

Gustina naseljenosti (broj stanovnika po km2)

75

(2012)

Stopa živorođenih

7

(2012)

Stopa umrlih

17

(2012)

Stopa prirodnog priraštaja

-7

(2012)

Očekivano trajanje života pri živorođenju (prosek godina)

74

(2012)

Prosečna starost (u godinama)

43

(2012)

Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.)

144

(2012)

 

Ekonomija

Broj zaposlenih

5349

(2012)

Zaposleni u odnosu na broj stanovnika
(u %)

18.7

(2012)

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa
(RSD)

44206

(2012)

Broj registrovanih nezaposlenih

3737

(2012)

Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika

131

(2012)

 

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)

702274

(2011)

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD)

23806

(2011)

Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)

701815

(2011)

Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD)

23790

(2011)

Rashodi korisnika budžetskih sredstava
(u hiljadama RSD)

1185570

(2010)

Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD)

39699

(2010)

Broj aktivnih privrednih društava

245

(2012)

Broj aktivnih preduzetnika

659

(2012)

Podsticaji regionalnog razvoja
(u hiljadama RSD)

181466

(2012)