Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Bačka Topola

Opština Bačka Topola se nalazi u severnom delu Srbije, Vojvodine, još tačnije u severnom delu Bačke. Podignuta u srcu Panonske nizije, Bačka Topola je oduvek bila tranzitno sastajalište. Grad Bačka Topola je privredni, politički i kulturni centar istoimene opštine. U dolini potoka Krivaja i na brežuljcima Bačke lesne zaravni, na površini od 596 km² živi zajedno više od 20 nacija.

Turističko-geografski položaj opštine je izuzetno povoljan jer tu prolazi međunarodni put u pravcu sever-jug, autoput Koridor 10, međunarodna železnička magistrala Budimpešta-Beograd, kao i savremeni regionalni putevi.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine opština je imala 34.088 stanovnika višenacionalnog sastava nastanjenih u 23 naseljena mesta, a sam grad Bačka Topola 14.991 stanovnika. U našoj opštini u upotrebi su četri zvanična jezika: srpski, mađarski, rusinski i slovački.

Teritorija opštine je naseljena od praistorije o čemu svedoče i arheološke iskopine. U kasnijem periodu na ovim područjima su živeli Sarmati i Avari, a od 9-og veka Mađari. Prilikom iskopavanja nađeni su ostaci naselja i groblja ovih naroda. U srednjem veku, na mestu današnje Bačke Topole, postojala je crkva pod nazivom Pustatemplom.

U pisanim izvorima bačkotopolski kraj se prvi put pominje 1462. godine pod imenom Fybaych. Naselje sa nazivom Topola se pominje u turskim tefterima 1543. godine. Oblik Topoly nalazimo prvi put u popisu mesta Kaločke nadbiskupije potvrđenih kraljevkim zaštitnim pismom 1665. godine. Od kraja 17-og veka do 1750. godine ova teritorija se pominje samo kao pustara.

Razvoj je tokom Prvog svetskog rata donekle usporen i delimično preusmeren. Trianonskim mirom je Bačka Topola potpala pod nadležnost Kraljevine SHS. U Drugom svetskom ratu 1941. godine mađarske okupacione snage su ušle u Bačku i zadržale se do 1944. godine kada partizani sa ruskim snagama oslobađaju i Bačku Topolu.

Nakon Drugog sveskog rata razvoj Bačke Topole je doživeo korenite promene i krenuo novim pravcima. Počinje obimna izgradnja i snažna industrializacija, menja se i izgled i ambijent grada. Usled ratnih dešavanja, 90-ih godina prošlog veka, razvoj je stagnirao, a grad i okolina su unazađeni za celu jednu deceniju. Danas opština Bačka Topola spada u srednje razvijene opštine Srbije.

 

Stanovništvo

Površina (u km2)

596

(2011)

Broj naselja

23

(2011)

Stanovništvo ─ procena sredinom godine

33028

(2012)

Gustina naseljenosti (broj stanovnika po km2)

55

(2012)

Stopa živorođenih

8

(2012)

Stopa umrlih

16

(2012)

Stopa prirodnog priraštaja

-8

(2012)

Očekivano trajanje života pri živorođenju (prosek godina)

73

(2012)

Prosečna starost (u godinama)

43

(2012)

Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.)

138

(2012)

 

Ekonomija

Broj zaposlenih

7000

(2012)

Zaposleni u odnosu na broj stanovnika
(u %)

21.2

(2012)

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa
(RSD)

35229

(2012)

Broj registrovanih nezaposlenih

3580

(2012)

Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika

108

(2012)

 

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)

728998

(2011)

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD)

21336

(2011)

Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)

802084

(2011)

Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD)

23475

(2011)

Rashodi korisnika budžetskih sredstava
(u hiljadama RSD)

1331539

(2010)

Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD)

38472

(2010)

Broj aktivnih privrednih društava

366

(2012)

Broj aktivnih preduzetnika

519

(2012)

Podsticaji regionalnog razvoja
(u hiljadama RSD)

677707

(2012)