Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Čoka

Teritorija opštine Čoke leži u istočnom delu Panonske nizije, između Tise, Moriša i Zlatice. U odnosu na Vojvodinu ona se prostire u njenom severoistočnom delu. Teritorija čokanske opštine graniči se sa teritorijama četiri opštine: sa Novim Kneževcom na severu, Kikindom na istoku, Sentom i Adom na zapadu. Na istoku jednim delom izbija na državnu granicu prema Rumuniji. Čokansku opštinu čine osam naselja: Čoka, Ostojićevo, Padej, Sanad, Jazovo, Vrbica, Crna Bara i Banatski Monoštor. Čoka kao najveće naselje predstavlja centar ove opštine. Teritorija opštine ima površinu od 321 km2 .

Reljef opštine Čoke odlikuje se svim onim elementima, koji su karakteristični za reljef severnog Banata. To je ravničarsko zemljište sa malim visinskim razlikama. Apsolutne visine se kreću od 78 m do 84 metra.
Prema popisu saopštenim iz Republičkog zavoda za statistiku, 2011.godine, u opštini Čoka u osam naseljenih mesta živi 11.388 stanovnika, dok je 2002.bilo 13.832.
Stari naziv Čoke je Čaka, koje je po Borovskom (dr. Borovski Šandor član Mađarske kraljevske akademije nauka i sekretar Mađarskog istorijskog društva) lično ime i tek kasnije je pretvoreno u Čoka. Mesto je registrovano kao dedovina plemena Čanad. U pisanim dokumentima prvi put se spominje 1247. godine, pripadala je palatinu Pongracz, sinu Kelemeneš bana, a dobili su je od kralja 1256. godine. Čoku zajedno sa ribnjacima nasledili su potomci Kelemeneš. Još 1280. godine bila je u posedu Tamaša, sina palatina Pongracza, kada su je kunski razbojnici spalili, posle čega je godinama bila pusta.
Kada je u Beču rešena prodaja državnih dobara, Čoku je na javnoj dražbi 1782. godine kupio Marcibanji Lerinc koji je ovamo odmah doveo mađare – radnike. 1785. godine osnovana je rimokatolička kapelanije pod upravom temišvarskog biskupa, a 1808. godine pretvorena je u plebaniju. 1797. godine Čoka je izdejstvovala sebi naziv varošica sa tržišnim privilegijama. 1800. godine došlo je preko Dunavskih krajeva više mađarskih porodica, a 1806. godine slovačkih. Čoka je dobila pravo na održavanje godišnjih vašara 19.09.1801. godine.
Znamenitost Čoke svakako je »Kaštilj« sa parkom koji je svrstan u značajne spomenike kulture i stavljen pod zaštitu. Čuveni čokanski vinski podrum jedinstven u zemlji kapaciteta 10.000 vagona vina gde se klimatski uslovi i vlažnost vazduha regulišu na prirodan način (peskom) bez primene savremene tehnologije, što vinima daje poseban kvalitet.
Čokanski atar je poznat kao bogato lovište razne divljači i kao rezervat najveće evropske ptice – droplje. Blizina reke Tise, Zlatice i veliki broj jezera u mrtvajama nastalim presecanjem meandara koja su nezagađena i bogata ribom predstavljaju pravi raj za ribolovce.

 

Stanovništvo

 

Površina (u km2) 321 (2012)
Broj naselja 8 (2012)
Stanovništvo ─ procena sredinom godine 11081 (2013)
Gustina naseljenosti (broj stanovnika po km2) 35 (2013)
Stopa živorođenih 7 (2013)
Stopa umrlih 19 (2013)
Stopa prirodnog priraštaja -12 (2013)
Očekivano trajanje života pri živorođenju (prosek godina) 71 (2013)
Prosečna starost (u godinama) 44 (2013)
Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.) 144 (2013)

 

Ekonomija

Broj zaposlenih 1460 (2013)
Zaposleni u odnosu na broj stanovnika
(u %)
13,2 (2013)
Prosečne zarade bez poreza i doprinosa
(RSD)
33690 (2013)
Broj registrovanih nezaposlenih 1429 (2013)
Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika 129

(2013)

 

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)
565265 (2012)
Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 50259 (2012)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)
565265 (2012)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 50259 (2012)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava
(u hiljadama RSD)
502038 (2012)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD) 44638 (2012)
Broj aktivnih privrednih društava 57 (2013)
Broj aktivnih preduzetnika 142 (2013)
Podsticaji regionalnog razvoja
(u hiljadama RSD)
167105 (2013)