Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

KANJIŽA

KANJIŽA, grad koji vam nedostaje!

Grad tišine i zdravlja, zelena oaza i jedinstveni biser Vojvodine – opština Kanjiža i istoimena varoš kao njen centar, nalaze se na desnoj obali reke Tise, na samom severu Vojvodine uz granicu sa Republikom Mađarskom (severno – banatski okrug). Teritorija opštine pokriva površinu od 400 kvadratnih kilometara, na kojoj živi 24.995 stanovnika. Administrativni centar opštine je Kanjiža (sa oko jedanaest hiljada žitelja) koja se sve više ističe kao središte od regionalnog značaja, čemu doprinosi blizina reke Tise kao i činjenica da je deo naše opštine i granični prelaz Horgoš (Srbija – Mađarska). Na teritoriji opštine nalaze se drumski i železnički prelaz na srpsko-mađarskoj državnoj granici kod Horgoša a u Kanjiži se nalazi rečni granični prelaz za putnički saobraćaj (reka Tisa predstavlja potencijalni međunarodni plovni put na raspolaganju podunavskim zemljama). Pristanište za teretne brodove nalazi se u Senti, samo 25 km od sedišta naše opštine. Posredstvom horgoškog prelaza, izgradnjom novog međunarodnog puta, kopnene veze su veoma dobre i sa zapadnim i sa severozapadnim zemljama. Kanjiža se nalazi pored koridora 10 i na koridoru EGK 4 (reka Tisa). 

Kao tradiconalno jake privredne grane u kojima opština Kanjiža dugo vremena prednjači jesu: poljoprivreda, prehrambena industrija, građevinarstvo, turizam. Ispod plodnog zemljišta kriju se bogata nalazišta nafte, gline, gasa i termalnih voda, vredni prirodni resursi opštine su i šume, livade, reka Tisa, kanali i peščane oblasti.

Imajući u vidu odličnu povezanost sa bitnim saobraćajnicama, postojanje razvijene lokalne infrastrukture, efikasnost administracije, predvidiv poslovni ambijent kao i postojanje tradicionalno jakih grana privrede, Kanjiža predstavlja izuzetno atraktivnu i pogodnu lokaciju za ulaganja.

Današnja opština Kanjiža stvorena je 1. januara 1960. godine spajanjem tri ranije opštine – Kanjiže, Horgoša i Martonoša. Sastoji se od 13 naselja: Adorjan, Doline, Horgoš, Kanjiža, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac, Velebit, Vojvoda Zimonjić. 

Prema poslednjem popisu stanovništva ubedljivu većinu sa 86,50% čine Mađari dok je Srba 7,40%, Roma 1,90% ali u opštini u malom broju žive i Hrvati, Rumuni, Rusi, Albanci, Makedonci, Ukrajinci, Slovaci, Nemci i Bosanci. 

U “Banji Kanjiža” smeštaj je moguć: u hotelu “Aquamarin”, stacionaru “Abella”, garni hotelu “Lupus” i hotelu “Aqua Panon”. Takođe, razvijena je mreža smeštaja sa više od 100 kategorizovanih soba u privatnim objektima. U gradu, smeštaj je moguć u novom garni hotelu “Art” koji se nalazi u ekskluzivnom delu Kanjiže u krugu kulturnih ustanova.

www.visitkanjiza.rs

 

Stanovništvo

Površina (u km2)

399

(2012)

Broj naselja

13

(2012)

Stanovništvo ─ procena sredinom godine

24833

(2013)

Gustina naseljenosti (broj stanovnika po km2)

62

(2013)

Stopa živorođenih

7

(2013)

Stopa umrlih

16

(2013)

Stopa prirodnog priraštaja

-9

(2013)

Očekivano trajanje života pri živorođenju (prosek godina)

73

(2013)

Prosečna starost (u godinama)

43

(2013)

Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.)

132

(2013)

 

Ekonomija

Broj zaposlenih

4622

(2013)

Zaposleni u odnosu na broj stanovnika (u %)

18,6

(2013)

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa(RSD)

40460

(2013)

Broj registrovanih nezaposlenih

2334

(2013)

Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika

94

(2013)

 

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)

1230000

(2012)

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD)

49043

(2012)

Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)

1230000

(2012)

Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD)

49043

(2012)

Rashodi korisnika budžetskih sredstava
(u hiljadama RSD)

1896726

(2012)

Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD)

75627

(2012)

Broj aktivnih privrednih društava

347

(2013)

Broj aktivnih preduzetnika

395

(2013)

Podsticaji regionalnog razvoja
(u hiljadama RSD)

 

257365

(2013)