Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Mali Iđoš

Opština Mali Iđoš je u Vojvodini, u podnožnju visoravni Telečka. U Malom Iđošu, Lovćencu i Feketiću živi oko 12.000 stanovnika, uglavnom Mađara, Srba i Crnogoraca, odnosno katolika, reformatske vere i pravoslavaca. Ova tri sela spaja potok Krivaja. Geografski položaj severno-bačkih naselja je odličan, naime tu prolazi najvažniji međunarodni put (E-75) koji spaja Srednju-Evropu sa Balkanom, željeznička pruga Budimpešta-Beograd.
U Malom Iđošu je radila jedna od najvećih kudeljara, ciglana i fabrika za obradu metala u zemlji. Danas je značajnija mala privreda i rad preduzetnika.
Ova tri sela su u poslednje vreme i van granica naše zemlje stekle reputaciju putem očuvanja tradicije, negovanjem kulture, svojim festivalom i proizvodima karakterističnim za ovo područje.

Naselje Mali Iđoš prostire se u srcu Bačke, duž obe obale potoka Krivaja, u zagrljaju brežuljka Telečke, na pola puta od Subotice ka Novom Sadu. Selo broji nešto više od 4.800 stanovnika – Srba, Roma ali je većina mađarske nacionalnosti. Ime naselja se prvi put pojavljuje 1462. godine, kada je kralj Maćaš svojoj majci Eržebet Silađi poklonio više imanja u okolini Subotice, među kojima je i Heđešthovrolt (Hegyesthwrolt).
Preci većine današnjih žitelja na ove prostore stigli su u proleće 1769.godine iz Sentandreje, županija Bekeš. Pri ponovom naseljavanju oko stosedamdeset njih selo je gradilo na obe obale potoka Krivaja (Bačer-Bácsér). Kao uspomena na doseljenja na ove prostore od 1994.godine 21. Mart se slavi kao dan sela Malog Iđoša. Ime mesta se beleži i u mađarskoj istoriji, naime u ratu za nezavisnost 1848-49. Ugarska vojska izvojevala je svoju poslednju bitku kod Nađalomaša (Nagyállomás). U znak sećanja na tu bitku, 2000. Godine rekonstruisan je spomenik od dobrovojnih prologa na zapadnom groblju.
Do nedavno poljoprivredna dobra, fabrika za preradu metala i ciglana bile su vrlo značajne za selo sa ekonomskog aspekta. Danas je većina društvenih preduzeća privatizovana, a nekolicina preduzetnika posluje vrlo uspešno.
Selo ima predškolsku ustanovu, osnovnu školu, biblioteku, dom zdravlja. Karijera mnogih pisaca, likovnih umetnika, glumaca, muzičara, novinara potekla je iz ovog sela. Nosioc kulturnih zbivanja je KUD „Petefi Šandor”. Ime sportskog kluba „Eđšeg” trenutno predstavljaju fudbaleri, šahisti, stonoteniseri i rukometašice. Manifestacije koje odišu duhom, a dešavaju se jednom godišnje su: Domboš Fest, Ana dani, i Dani Čepe Imrea. So-Besed (Szó-Beszéd) je lokalni list koji se obavljuje jednom mesečno.

 

Stanovništvo

Površina (u km2) 181 (2012)
Broj naselja 3 (2012)
Stanovništvo ─ procena sredinom godine 11844 (2013)
Gustina naseljenosti (broj stanovnika po km2) 65 (2013)
Stopa živorođenih 7 (2013)
Stopa umrlih 14 (2013)
Stopa prirodnog priraštaja -7 (2013)
Očekivano trajanje života pri živorođenju (prosek godina) 72 (2013)
Prosečna starost (u godinama) 41 (2013)
Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.) 110 (2013)

 

Ekonomija

Broj zaposlenih 1689 (2013)
Zaposleni u odnosu na broj stanovnika
(u %)
14,3 (2013)
Prosečne zarade bez poreza i doprinosa
(RSD)
32665 (2013)
Broj registrovanih nezaposlenih 2391 (2013)
Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika 202 (2013)

 

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)
478394 (2012)
Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 40043 (2012)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)
478394 (2012)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 40043 (2012)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava
(u hiljadama RSD)
447542 (2012)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD) 37461 (2012)
Broj aktivnih privrednih društava 108 (2013)
Broj aktivnih preduzetnika 213 (2013)
Podsticaji regionalnog razvoja
(u hiljadama RSD)
147911 (2013)