Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

Novi Kneževac

Teritorija opštine Novi Kneževac zahvata krajnji severoistčni deo AP Vojvodine i najseverniji deo Banata ukupne površine 305 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 26764 ha, a na šumsku 161 ha). Severnu granicu opštinske teritorije, u dužini od 21,2 km, čini deo državne granice prema Mađarskoj. Dužinom od 23,4 km novokneževačka opština se prema jugu graniči sa čokanskom opštinom. Prema istoku, dužinom od 14,9 km izlazi na državnu granicu prema Rumuniji. Zapadna granica je prirodna i nju čini deo toka reke Tise u dužini od 28,3 km, koji razdvaja teritorije opština Novi Kneževac i Kanjiža.

U opštini postoji 9 naseljenih mesta (Banastsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Novi Kneževac,  Podlokanj, Rabe, Siget, Srpski Krstur i Filić) obuhvaćenih u 5 mesnih zajednica. Sedište opštine je gradsko naselje Novi Kneževac u kome živi 6960 stanovnika od ukupno 11269, koliko broji cela opština, po popisu iz 2011.godine. Najveći deo u strukturi stanovništva čine Srbi (59,53%) i Mađari (29,78%).

Istorijski gledano ovaj kraj je zbog svog geografskog položaja uvek bio otvoren i na putu narodima –Sarmatima, Gepidima, Hunima, Avarima, Slovenima, Bugarima, Mađarima, Mongolima, Turcima i skoro uvek na orbitalnoj periferiji carstva – Rima, Vizantije, Franačke, Moravske, Bugarske, Raške i Turske. Ostaci raznih kultura su vidljivi i danas u svim naseljenim mestima opštine.  Imajući to u vidu, ne čudi da je mesto kroz vekove menjalo nazive (nem. Neu Kanischa, rum. Noul Cnezat, Jozefdorf, mađ.Törökkanizsa, Nova Kanjiža...), a danas se zvanično zove Novi Kneževac.

U XIII i XIV veku je Novi Kneževac, odnosno Rev Kanjiža kako se tada zvao, bio u posedu ugarskih kraljeva i 1329. godine je dobio status varošice.

Od tada mnogo se država i vladara  promenilo a za istoriju ovog mesta posebno su bili značajni braća Bela i Emil Talijan. Bela je bio ministar poljoprivrede u vladi Mađarske i za zasluge dobio 1911. godine titulu barona, a Emil sreski načelnik. Belina supruga je bila Marija Bajić od Varadije, poznatija kao praunuka kneza Miloša Obrenovića. Uradili su izuzetno mnogo za svoje mesto. Postavili su pontonski most 1885., 1895. Izgradili bolnicu, 1896. Podigli železničku stanicu i opštinsku zgradu u Obilićevu, 1903. izgradili sreski sud (današnja zgrada opštine), 1908. otvorili fabriku svile, podigli zabavišta, dom za nezbrinute i stare. U njihovo vreme je osnovana centralna štedionica, vodna zadruga, uređen kej uz Tisu, kaldrmisana glavna ulica, uvedena acetilenska rasveta i započeta elektrifikacija mesta. Na Velikom salašu su imali rasadnik zvan po ženi Bele Talijana ʺ Marijina voćna Plantažaʺ, a njihove sadnice su dobijale zlatne medalje na evropskim sajmovima. Za današnji park i zelene uilčne drvorede zaslužan je Emil Talijan, čuveni lovac i svetski putnik, koji je sa svojih putovanja donosio različito retko i egzotično bilje i prvi je započeo ozelenjevanje Novog Kneževca.

Danas opština Novi Kneževac beleži slučnu sudbinu kao i većina manjih opština u godinama tranzicije. Uz nekoliko uspešnih privatizacija preduzeća opština raznim projektima međunarodne saradnje uz pomoć predpristupnih fondova Evropske Unije i drugih čini napore da poboljša uslove za rad i razvoj i uopšte život stanovnika na njenom području.

 

 

Stanovništvo

Površina (u km2) 305 (2012)
Broj naselja 9 (2012)
Stanovništvo ─ procena sredinom godine 11011 (2013)
Gustina naseljenosti (broj stanovnika po km2) 36 (2013)
Stopa živorođenih 8 (2013)
Stopa umrlih 17 (2013)
Stopa prirodnog priraštaja -9 (2013)
Očekivano trajanje života pri živorođenju (prosek godina) 72 (2013)
Prosečna starost (u godinama) 43 (2013)
Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.) 125 (2013)

 

 Ekonomija

Broj zaposlenih 2088 (2013)
Zaposleni u odnosu na broj stanovnika
(u %)
19,0 (2013)
Prosečne zarade bez poreza i doprinosa
(RSD)
37051 (2013)
Broj registrovanih nezaposlenih 1035 (2013)
Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika 94 (2013)

 

 

Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)
377546 (2012)
Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 33949 (2012)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave
(u hiljadama RSD)
390073 (2012)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 35075 (2012)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava
(u hiljadama RSD)
930148 (2012)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD) 83639 (2012)
Broj aktivnih privrednih društava 76 (2013)
Broj aktivnih preduzetnika 197 (2013)
Podsticaji regionalnog razvoja
(u hiljadama RSD)
106515 (2013)