Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: +381 24 554 107, Fax: +381 24 553 116
E-mail: office@panonreg.rs
PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE
RAZVOJ, ZNANJE, INOVACIJE

SENTA

Opština Senta nalazi se u Srbiji, u severnom delu Autonomne Pokrajine Vojvodine, 42 km južno od srpsko-mađarske granice, na desnoj obali reke Tise. Karakteristike reljefa i voda Sente su veoma povoljne, i grad nije slučajno postao omiljeno mesto stanovanja. Reka Tisa je bogata ribom i zastupljena je rečna plovidba, koja je igrala važnu ulogu u razvitku opštine. Isto tako povoljne su i mogućnosti uspostavljanja saobraćaja i kontakta sa okolnim mestima.
Površina opštine Senta iznosi 283.5 km2 koja obuhvata još četiri naselja seoskog tipa: Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi. Teritoriju opštine danas čine većinom oranice i bašte.

Ukupan broj stanovnika opštine Senta, po popisu iz 2011. godine iznosi 23.316, od kojih su pretežno srpske i mađarske nacionalnosti. Ovo multietničko svojstvo je izražena u celovitoj sistemu opštine, jer dvojezičnost je zastupljeno u svim intstitucijama lokalne samouprave kao i u školama i predškolskim ustanovama.

Teritorija Sente i njena opština imaju povoljan geografski položaj, te je tako ona već od davnina nastanjena. Senta se prvi put pominje u jednom darovnom pismu. Tada se već uzima kao razvijeno naselje sa više stanovnika.
Na početku XVI veka Senta je dobila darovno pismo o privilegijama jer je bila značajna južno-mađarsko naselje budimskog Kaptola. Zahvaljujući ovoj povelji o privilegijama u gradu Senti nastanili su mnogi majstori i trgovci, što je dovelo do poboljšanja ekonomskih prilika.

U XVII veku naselje je postala značajna svetsko-istorijska teritorija. Dana 11. septembra 1697.god. Carska vojska je pod vođstvom Eugena Savojskog razbio tursku vojsku usled čega je oslobođena skoro cela teritorija Ugarske.
U poslednjoj deceniji XVIII veka Senta kreće putem vidljivog razvoja: grade se rečni mlinovi i mlinovi na vetar, jača sistem esnafa, i pored toga razvija se i poljoprivreda.

Prva veća preduzeća su počela sa radom u 1880. godini – parni mlin na valjke velikog kapaciteta i ciglana. Zahvaljavajući izgradnji železničke pruge na relaciji Subotica-Horgoš-Senta-Bečej, odnosno Subotica-Orom-Senta, Senta uključuje se u državnu komunikacionu mrežu i ekonomsku cirkulaciju.

Godine 1895. grad dobija električno osvetljenje i asfaltirane trotoare. U ovom vremenu grad već ima gimnaziju, osnovnu i stručnu školu, poljoprivredni nastavni institut, bolnicu, železničku stanicu, poštu i telefonsku mrežu. Pored svega nabrojanog, Senta poseduje i razvijenu trgovačku mrežu i centar za žitarice. Takođe i mnogobrojne kulturno-obrazovne organizacije su bile u službi građana.

U ekonomskom životu grada još i danas glavnu ulogu igra poljoprivredna prerađivačka proizvodnja.

Kej, blizu samog centra grada, predstavlja popularno šetalište pod krošnjama kestenova. Tisa je odlično pogodan za organizovanje sportskog ribarstva, vodenih sportova i izleta brodovima. Severno od grada se nalazi Narodna bašta, koji je ozbiljan centar za sport i rekreacije.

Senta je i danas kulturni centar okoline. Ozbiljnim edukacionim institucijama, svojim muzejem, istorijskim arhivom i kulturno-obrazovnim centrima značajno podstiče razvoj javno obrazovanje građana.